HomeActueelInformatienota woningmarkt Kampen in balans

Informatienota woningmarkt Kampen in balans

Publicatiedatum: 6 okt. 2018

 

Informatienota woningmarkt Kampen in balans

Tijdens de commissievergadering van september is de informatienota woningmarkt Kampen in balans behandeld. Dit onderwerp komt elk jaar aan de orde en biedt raadsleden de gelegenheid om op de hoogte te worden gebracht over de bouwplannen voor de komende jaren.

Een onderdeel daarvan is de verwachte groei van de bevolking en de daarbij horende woonbehoefte. Een bouwplan realiseren vergt veel voorbereiding. Hierbij werkt men met prognoses. Voor de gemeente Kampen is de verwachting dat het aantal inwoners de komende jaren verder zal groeien. Hierdoor zal ook de behoefte aan woningbouw verder toenemen. Aan de commissie de taak om toe te zien of dit op een evenwichtige wijze gebeurt. Binnen de gemeente Kampen wordt er gewerkt met de volgende uitgangspunten: 70% van de woningbehoefte is bestemd voor Kampen, 25% voor IJsselmuiden en 5% voor de andere kernen. Zeker met grote nieuwbouwplannen is het noodzakelijk dat er op tijd met de voorbereidingen wordt begonnen.

Zo is er door de structurele vraag aan woningen heel veel gebouwd de laatste jaren. Aan de gemeente de taak om op tijd op deze vraag in te spelen. Daarnaast moet ook het type woning aansluiten op de vraag die er is vanuit de markt. Door de toenemende vergrijzing en doordat ouderen langer thuis blijven wonen, is het nodig dat er ook voor deze bevolkingsgroep voldoende woningen beschikbaar komen.

Als wij naar de laatste jaren kijken worden er gemiddeld 170 nieuwe woningen opgeleverd per jaar. De verwachting is dat deze groei zich de komende jaren doorzet. Een punt van zorg voor de fractie van de SGP betreft de beschikbare bouwlocaties in IJsselmuiden. Plan Het Meer is zo goed als volgebouwd en ook plan Koster is al volledig uitgegeven. Nieuwe locaties als plan Fuite en Slenke es zullen de nodige tijd vergen. Aan ons de taak om dit voortdurend te toetsen. Dat zullen we de komende tijd ook doen. Het is nu aan het college om adequaat aan de slag te gaan met het vinden van nieuwe woningbouwlocaties voor IJsselmuiden.