HomeActueelSGP bestaat 100 jaar

SGP bestaat 100 jaar

Publicatiedatum: 16 jul. 2018

 

 

SGP bestaat 100 jaar!

Dit jaar bestaat de SGP 100 jaar. 100 jaar is een bijzondere leeftijd en zeker ook een moment om samen bij stil te staan. Dat deed SGP Kampen dan ook tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. De geschiedenis van de landelijke SGP is nauw verbonden met de lokale afdeling van de SGP in Kampen. De SGP is opgericht op 24 april 1918 in het Zeeuwse Middelburg. In Kampen werd vervolgens een lokale kiesvereniging van de SGP opgericht als eerste gemeente buiten Zeeland. En al op 7 mei 1918 (dus 2 weken na de oprichting) werd de eerste afgevaardigde uit Kampen in het hoofdbestuur gekozen. Daarna is de SGP steeds een constante factor geweest in Kampen. 

Als lokale partij willen we oog hebben voor wat er speelt in de samenleving. Zowel in de stad als in de dorpskernen. De SGP Kampen bedrijft politiek vanuit haar overtuiging. Met als ideaal dat we de samenleving inrichten volgens de normen en waarden van Gods Woord. Hierin past het ook te noemen dat we als SGP in ons politieke werk tekort komen. Hiervoor is Gods genadige vergeving nodig.

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen kreeg de lokale SGP meer stemmen dan ooit. Daarin zien we het vertrouwen dat we van de kiezer hebben gekregen. Maar bovenal de dankbaarheid dat de Heere ons dat gegeven heeft.
Om dit jubileum te vieren, overhandigde de SGP Kampen aan de raadsleden de jubileumglossy. De burgemeester mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Daarnaast hebben initiatiefnemers besloten om een boek te schrijven over de geschiedenis van 100 jaar SGP in Kampen.