HomeActueelWoonbestemming recreatiewoningen en woonschepen?

Woonbestemming recreatiewoningen en woonschepen?

Publicatiedatum: 6 okt. 2018

 

Woonbestemming voor recreatiewoningen en woonschepen?

 


Op de agenda van de commissievergadering van september stond het verzoek van een aantal eigenaren van recreatiewoningen en woonschepen om de woonbestemming te wijzigen van een recreatieve bestemming naar een permanente woonbestemming.

Een zaak die al jarenlang (vanaf 1990) speelt. Wat was destijds de aanleiding hiertoe? Een aantal eigenaren woont vanaf dat tijdstip in een woonboot aan de Seveningseweg. In de jaren daarna zijn ook voorzieningen zoals riolering, straatverlichting e.d gerealiseerd. Als naar de letter van de wet gekeken wordt, mag er niet permanent bewoond worden in een woning met een recreatieve bestemming.

De bewoners aan de Seveningseweg werden al deze jaren wel gedoogd. Ook werd aangegeven dat in gesprekken met de toenmalige burgemeester en wethouders de toezegging gedaan is, dat aan hun wens voor een permanente woonbestemming voldaan kon worden. Het college besloot tot een persoonsgebonden (gedoog)beschikking, om recht te doen aan de vele jaren van onzekerheid. Voor de bewoners is er daarmee duidelijkheid dat ze zelf niet weg hoeven, het gebruik is echter niet overdraagbaar op iemand anders.

Aan de commissie het verzoek om hier naar te kijken, omdat de bewoners liever een bestemmingswijziging wilden. Tijdens de raadsvergadering is ook nadrukkelijk gekeken bij wie de verantwoordelijkheid voor dit onderwerp ligt. Het college heeft de bevoegdheid om dit te beslissen, binnen de spelregels die de gemeenteraad hen oplegt. Wel is het belangrijk dat de communicatie naar de belanghebbenden open en transparant is. Mede op aandringen van de SGP is het verzoek bij de verantwoordelijke wethouder neergelegd om hier op een fatsoenlijke wijze mee om te gaan. Laten we in de communicatie de betrouwbaarheid van de overheid, maar ook empathie richting de belanghebbenden hoog in het vaandel hebben. Er was een motie in voorbereiding om de wethouder hiermee deze kant op te sturen. Nadat de wethouder de toezegging had gedaan dat hij dit zou doen, is uiteindelijk besloten om de motie niet in stemming te brengen. Dit vraagstuk gaat een vervolg krijgen bij de volgende vergadering van de commissie ruimtelijke ordening in oktober of november van dit jaar.