HomeVerkiezingen 2018Kandidatenlijst

Bekende gezichten en veel ervaring op SGP kandidatenlijst

De SGP kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 is vastgesteld. Na de lijsttrekker Eibert Spaan volgen Klaas van den Bosch, Bernard van den Belt, Jan Noorland, Sijmen Nentjes, Louwrens Stoter en Erik Jan Vinke. Hiermee kiest de SGP voor deskundigheid, ervaring en continuïteit. De kandidatenlijst telt in totaal 32 personen. 

Om tot deze lijst te komen heeft het bestuur alle SGP-leden uitgenodigd suggesties te doen voor geschikte kandidaten uit het ledenbestand. Met de personen, die vervolgens hebben aangegeven iets te willen betekenen voor de SGP Kampen is een gesprek gevoerd waarbij naast politieke ambitie onder andere ook de onderwerpen beschikbaarheid en geschiktheid aan de orde zijn gekomen. Wim van der Linde, momenteel raadslid voor de SGP heeft aangeven niet opnieuw voor 4 jaar politiek actief te willen zijn. Hij staat op plaats nr. 23.
SGP Kampen legt voor de komende raadsperiode onder andere de nadruk op goede zorg, zondagsrust, tegengaan van armoede, ruimte voor ondernemerschap, duurzaamheid en terughoudendheid met uitgaven, zodat de lasten voor inwoners zo laag mogelijk blijven.
De inzet van de SGP is er bovendien op gericht dat de overheid betrouwbaar is en oog en hart heeft voor inwoners in een kwetsbare positie. De SGP hanteert de Bijbel als het Kompas voor haar politieke handelen. Het thema voor ons verkiezingsprogramma is Samen-Geloofwaardig-Principieel.

 

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen maart 2018
Vastgesteld door het bestuur op 23 november 2017

 

   Naam                                   Plaats
1 E. Spaan                              IJsselmuiden
2 K. van den Bosch               Kampen
3 B. van den Belt                   Kampen
4 J. Noorland                         IJsselmuiden
5 S. Nentjes                           Kamperveen
6 L. Stoter                              Kampen
7 E.J. Vinke                             Kampen
8 S.S. de Vries                       IJsselmuiden
9 J.P. Florijn                            Kampen
10 J. Companjen                    Kampen
11 F.H. ten Cate                    IJsselmuiden
12 N. Veerman                      Grafhorst
13 H. van Dodeweerd          Grafhorst
14 H.J. Aarten                        IJsselmuiden
15 A. van den Bos                Grafhorst
16 K. Hofstede                      IJsselmuiden
17 F.H. Engberts                   IJsselmuiden
18 K.A. van der Linde           IJsselmuiden
19 G.C. van der Bruinhorst Grafhorst
20 G.J.J. Karsten                    IJsselmuiden
21 A. Brand                           Kampen
22 A. de Vries                        IJsselmuiden
23 W.A. van der Linde          IJsselmuiden
24 H.J.T. Lubbers                  IJsselmuiden
25 A. den Uijl                        Kamperveen
26 J. Klooster                        Grafhorst
27 A.J. Meuleman                 Wilsum
28 J. Rook                              IJsselmuiden
29 M. Lambregtse                Kampen
30 G. Vlastuin                       IJsselmuiden
31 H.J. van der Weerd         Kamperveen
32 L.C. Hofman                    IJsselmuiden