HomeVerkiezingen 2018Manifest - Duurzaamheid

Manifest - Duurzaamheid

Kampen is al meer dan 700 jaar een prachtige stad. Wat de SGP betreft maken we de duizend jaar ook vol. Dat gaat niet vanzelf – we moeten soms op tijd maatregelen nemen. En dat geldt niet alleen voor de dijkgraaf en het wassende water, maar ook over ‘Groen denken en Groen doen’.

De SGP ziet de Bijbelse opdracht de aarde te bouwen en te bewaren. Bouwen wil zeggen dat we de aarde nuttig gebruiken. Bewaren betekent dat bouw geen roofbouw wordt, dat we voor toekomstige bewoners het goede bewaren. Daarom is het thema duurzaamheid zo belangrijk: we zijn zuinig op Gods wereld om die aan onze kleinkinderen door te mogen geven.

Bouwen en bewaren, en dus ook duurzaamheid, is een taak die aan ieder persoonlijk gegeven is. De overheid moet duidelijke kaders scheppen, goede initiatieven belonen en uitwassen bestrijden. Daarin ligt ook voor de gemeente een waardevolle taak. Hoe de SGP dat voor zich ziet, leest u in het ‘Manifest duurzaamheid’.

Download hier het manifest

Bekijk hieronder de video over 'Bervorderen ondernemerschap en duurzaamheid'