HomeVerkiezingen 2018Onze 9 idealen

Onze 9 idealen

De 9 idealen van de SGP Kampen

In ons verkiezingsprogramma willen we u laten zien hoe de SGP Kampen in de komende raadsperiode                              invulling wil geven aan het besturen van de gemeente Kampen.

Als SGP Kampen hebben we onderstaande idealen:
• We richten de samenleving in volgens de normen en waarden van Gods Woord.
• Inwoners ervaren de gemeente Kampen als toegankelijk en betrouwbaar.
• We gaan vanuit rentmeesterschap om met onze goede schepping.
• Voldoende passende woningen en voorzieningen, ook in IJsselmuiden en de kernen.
• Elke inwoner die zorg nodig heeft ontvangt ook zorg.
• Verslaving wordt tot een minimum beperkt.
• Ruimte voor ondernemerschap.
• Iedere inwoner heeft tenminste één persoon (naaste) die naar hem of haar omziet.
• Een zorgvuldig en solide financieel beleid.

Download de flyer met de 9 idealen

 

Download de folder met uitleg over onze 9 idealen